Governing Body

Sr. No. Name Designation
1. Shri Ashok M. Saraf President
2. Shri Kailash Kejriwal Hon. Secretary
3. Ms. Archita Rajpuria Joint Secretary
4. Shri Banwarilal Jhunjhunwala Member
5. Shri Shrikant L. Dalmia Member
6. Shri Vinod B. Agarwalla Member
7. Shri Mahesh B. Goenka Member
8. Shri Vinod V. Podar Member
9. Ms Urvi Pal Head
10. Dr. Sunanda K. Kar Rep. R.S.
11. Shri Anant Yadnik Rep. R.S.
12. Shri Kamal Bhagtani Staff
13. Shri Vikas Ahuja Staff